Klient Sieciowy

  1. Prace remontowe instalacji elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych.
  2. Obsługujemy i testujemy systemy tryskaczowe, oddymiania, sygnalizacji pożaru, zespoły prądotwórcze, centrale chłodnicze. kotłownie, węzły cieplne itp.
  3. Przygotowujemy harmonogramy, zlecamy i kontrolujemy wykonywanie konserwacji i obowiązkowych przeglądów technicznych
  4. Kontrolujemy i analizujemy wydatki związane z utrzymanie nieruchomości.
  5. Administrowanie systemem GOLD